Schiermonnikoog wil scholieren zo lang mogelijk op het eiland houden

De Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog telt 34 leerlingen. Krimp is in aantocht. Onderwijsminister Arie Slob bezoekt het eiland maandag om te zien hoe het onderwijs het hoofd boven water houdt.

Opheffingsnormen voor scholen op de Waddeneilanden zijn anders dan op de vaste wal. Dertig leerlingen is voldoende om te mogen blijven voortbestaan. De scholen krijgen extra geld om op die kleine schaal toch kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.