Schiermonnikoog wil scholieren zo lang mogelijk op het eiland houden

De Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog telt 34 leerlingen. Krimp is in aantocht. Onderwijsminister Arie Slob bezoekt het eiland maandag om te zien hoe het onderwijs het hoofd boven water houdt.

Opheffingsnormen voor scholen op de Waddeneilanden zijn anders dan op de vaste wal. Dertig leerlingen is voldoende om te mogen blijven voortbestaan. De scholen krijgen extra geld om op die kleine schaal toch kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Dat lukt op Schiermonnikoog prima: het slagingspercentage voor vmbo zit al jaren op 100. Alle leerlingen ronden hun opleiding op het eiland dus met succes af. ,,Het gaat natuurlijk om kleine aantallen’’, relativeert schooldirecteur Rudolf Winius. Voor de komende eindexamens staan exact zes leerlingen ingeschreven.

Die kleinschaligheid heeft voordelen. Probeer op een school met in totaal 34 leerlingen – zo’n beetje de omvang van één klas op ‘gewone’ scholen - maar eens onder de radar te blijven van de leerkrachten. ,,Iedere leerling krijgt aandacht. Je kunt bijna niet uit het zicht van de docenten raken’’, lacht Winius.

De Boelensschool geeft vier jaar vmbo en biedt daarnaast havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid de onderbouw op Schiermonnikoog te volgen.

Onder de dertig leerlingen

Toch: de leerlingenprognoses voor zijn school zijn voor de nabije toekomst niet rooskleurig. Waarschijnlijk zakt de school onder de dertig leerlingen. De bevolking op Schiermonnikoog krimpt, vandaar.

Maar niemand wil dat de school de deuren sluit. ,,Het zou hele vervelende gevolgen hebben voor de leefbaarheid op het eiland als het onderwijs vertrekt’’, zegt Winius. Daarom zijn basisschool Yn de Mande en de Inspecteur Boelensschool al een poosje in gesprek om te bekijken hoe het onderwijs verbeterd kan worden.

'Als onderwijs vertrekt heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid'

De Kinderopvang en de gemeente praten ook mee. Want, zo vindt het gemeentebestuur: het is belangrijk om uit een kind te halen wat erin zit, ook als het naar school gaat in de kleinste gemeente van Nederland. Er wordt gewerkt aan een leer- en ontwikkelcentrum voor kinderen van nul tot zestien jaar.

Kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs kunnen elkaar versterken. ,,Wij willen volgend schooljaar leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool meer betrekken bij de leerlingen van de eerste en tweede klas van ons’’, zegt Winius. Ook kunnen leerlingen uit de hogere klassen van de Boelensschool anderen een handje helpen.

Meer opuit trekken

De school wil ,,nog veel meer het eiland op’’, aldus Winius, om leerlingen in de praktijk te laten leren.

,,Voor biologieles kunnen leerlingen met het Bezoekerscentrum op pad naar bijzondere plekken en daar onderzoek doen naar vogels, om maar iets te noemen. En wij beschikken op school niet over een keuken, maar dit is een eiland met veel horeca, dus wij kunnen in samenwerking met een bedrijf leerlingen ervaring laten opdoen met koken.’’

Deze initiatieven trekken de aandacht van onderwijsminister Slob. Hij heeft eigenlijk maar één eis, weet Winius: de Boelensschool moet bestuurlijk gezien een nevenvestiging worden van het Dockinga College in Dokkum.

Nu is er al sprake van een personele unie en Winius verwacht dat de eilander school aanmerken als nevenvestiging een logisch gevolg is en bijna EEN administratieve handeling lijkt. ,,En dan kunnen wij wat Slob betreft nog jaren voortbestaan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland