Schaamte en verdriet bij Friese CDA'ers na uitgelekte memo Omtzigt: 'Dit bringt skea ta'

Verdriet, gêne en pijn. Friese CDA’ers zijn geraakt door de inhoud van de uitgelekte memo van Kamerlid Pieter Omtzigt.

Voorzitter: uitlatingen leden over Omtzigt CDA onwaardig.

Voorzitter: uitlatingen leden over Omtzigt CDA onwaardig. FOTO ANP

Uit de vele reacties die voormalig CDA-Kamerlid Sytze Faber van partijleden ontving, sprak volgens hem ontsteltenis en ontreddering. ,,In soad Fryske CDA’ers binne der mei oan.” Faber is duidelijk: ,,De partij is ûnmachtich en moat de opposysje yn. It CDA kin net dielnimme oan in folgjend kabinet.”

,,Een dreun”, noemt Tom Scheepstra het document waarin Omtzigt uithaalt naar de partij en omschrijft hoe hij wordt tegengewerkt en gekwetst. Oud-Terschellinger Scheepstra is voorzitter van de CDA-jongeren. ,,De wijze waarop Omtzigt is behandeld, is onacceptabel. We moeten, als partij die bij uitstek voor normen en waarden hoort te staan, de problemen niet wegstoppen. Er moet iets veranderen.”

Gênant

Albert van der Ploeg vindt de situatie ,,sjenant”. Volgens de voorzitter van het CDA Dantumadiel zijn de omgangsvormen zoals die door Omtzigt worden geschetst typerend voor een partij onder hoogspanning. ,,Wy sakje by alle ferkiezings fierder fuort. Dan krijst dit, dan eskalearret it.” Omtzigt schreef zijn notitie voor de commissie die de verkiezingsnederlaag in maart onderzoekt.

Het is volgens Van der Ploeg hoog tijd dat kritische partijmensen als Omtzigt écht worden gehoord. ,,Jou elkoar de romte en hâld it each op de grutte problemen dy’t der binne. Mei ús kearnwearden rintmasterskip en solidariteit kinne wy oplossings biede.”

,,Ik word hier heel verdrietig van”, zegt Caroline de Pee, wethouder in Waadhoeke en secretaris van CDA Fryslân. De problemen stralen af op de lokale CDA-afdelingen, vindt ze. ,,Het over elkaar praten moet een keer stoppen. En ik vind het niet goed dat alles via de media wordt gespeeld. We moeten hier intern over spreken. In Waadhoeke staan we midden in de gemeenschap. Ik hoop dat de kiezers het gemeentelijke en het landelijke bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kunnen scheiden.”

Verwerpelijk

Verdrietig is ook Leeuwarder wethouder Friso Douwstra. ,,Het doet pijn”, zegt hij. ,,Als het gegaan is zoals in de notitie staat, dan is dat verwerpelijk. Ik baal ervan dat de onrust in het Haagse partijdeel nu het beeld van het CDA bepaalt. De ‘familienaam’ wordt besmeurd.”

Dat voelt Bauke Dam, wethouder in Súdwest-Fryslân, net zo. ,,Dit bringt skea ta. Alle CDA’ers hawwe it bêste foar mei Nederlân, mar wy moatte wol ús sûn ferstân brûke. Wy sille by de kampanje foar de riedsferkiezings útgean fan lokale krêft. Hjir yn Súdwest sprekke jo elkoar oan as der wat is. Mei respekt.”

Bé de Winter, dagelijks bestuurder van It Wetterskip, wil meer informatie. ,,Dit is heftich, mar de ynformaasje komt út ien rjochting. Ik wol mear eftergrûn. Wy moatte ûndersyk dwaan en net ympulsyf reagearje. Ik bin no tritich jier polityk aktyf foar it CDA. Sa haw ik it noch noait meimakke.”

Zorgen

Sytze Faber, tevens oud-hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en al jaren columnist voor die krant, maakt zich ernstig zorgen. ,,,Sjoch nei Brabân”, zegt hij. Daar stapte het CDA in een college met onder meer Forum voor Democratie. ,,Gaos.” De coalitie klapte in mei. ,,Sjoch ek nei Limburch”, aldus Faber. Prominente CDA’ers waren er betrokken bij een subsidieschandaal.

Faber wijst bovendien op het lijsttrekkersgedoe in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en hij wil weten hoe het zit met ,,de trije sponsoaren fan de kampanje”, die volgens Omtzigt 1 miljoen euro schonken. ,,Wa binne dy minsken en wêrom ha se dat jild jûn? Der moat dúdlikens komme.” Volgens interim-partijvoorzitter Marnix van Rij en partijleider Wopke Hoekstra hebben geldschieters geen invloed gehad op de CDA-koers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Politiek