Sociaal Domein Fryslân wil van zorgbedrijven uitleg over winstuitkering

SDF wil uitleg over winstuitkeringen in de zorg. FOTO ANP

Contractmanagers van Sociaal Domein Fryslân gaan met drie zorgaanbieders in gesprek over de dividenduitkeringen die zij in 2019 hebben gedaan. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen op vragen van de FNP.

Het gaat om drie zorgbedrijven waarmee SDF namens de achttien Friese gemeenten een contract heeft en die op een lijst van journalistiek platform Pointer opdoken van 102 zorgbedrijven die in 2019 dividend hebben uitgekeerd.

‘Omisje yn de wet’

Zorgbestuurders moeten zich aan de Wet normering topinkomens houden, maar winstuitkeringen tellen daarin niet mee. ‘Dit liket in omisje yn dizze wet’, antwoordt het college.

SDF wil de reden van de dividenduitkering weten. Ook zal SDF een analyse maken van de jaarrekeningen en de omzet van de drie zorgaanbieders, Aardema Thuiszorg, Friesland Begeleid Wonen en Xperanza Nederland. Op dit moment is het niet mogelijk te beoordelen of er sprake is van onrechtmatigheden, meldt B en W van Achtkarspelen.

Aardema Thuiszorg

Het college gaat zelf het gesprek aan met de lokaal gecontracteerde zorgaanbieder Aardema Thuiszorg. ,,Werby’t, sjoen de flinke stiging fan kosten yn de soarch, nêst it rjochtmittich hanneljen ek it moreel hanneljen op de wurklist stean sil.”

Tegenover de Leeuwarder Courant liet Aardema Thuiszorg weten dat de dividenduitkering van 235.000 euro is aangewend om financiële verbondenheid met andere BV’s in de Aardema Zorggroep te salderen en dat het geld besteed is waarvoor het bedoeld is.

Lees ook: Waarom keren enkele Friese zorgbedrijven winst uit?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland