Rups belaagt de buxus: struiken kleuren geel

Walter Schokker spuit tegen de rupsen in een tuin aan de Zuiderveldstraat in Joure. ,,Je wolle dochs besykje de minsken te helpen har strûken grien te hâlden.’’

Walter Schokker spuit tegen de rupsen in een tuin aan de Zuiderveldstraat in Joure. ,,Je wolle dochs besykje de minsken te helpen har strûken grien te hâlden.’’ FOTO NIELS DE VRIES

Rupsen van de buxusmot maken korte metten met buxussen in zuidelijk Friesland. In Heerenveen, Joure en Sneek kleuren opvallend veel struiken geel.

Nu de buxusmot Friesland koloniseert, valt pas echt op hoe geliefd het basisvoedsel van deze nachtvlinder is onder tuinbezitters. In de Heerenveense wijken De Greiden en Nijehaske springt de een na de andere fletse heg en buxusbol in het oog.