Ruimte voor zonneparken in en om Heerenveen is op

Zonnepark. Foto ANP

In en om Heerenveen is alle ruimte voor de aanleg van zonneparken gebruikt. Nieuwe initiatieven gaan daarom eerst de ijskast in.

In de bestaande gemeentelijke regels is per dorp een beperkt aantal hectares beschikbaar voor zonneparken. Voor de plaats Heerenveen is deze ruimte bereikt.

De gemeente werkt weliswaar aan nieuwe regels, ook omdat zij duurzamer wil zijn en meer groene stroom wil opwekken dan jaren geleden gepland, maar deze voorschriften zijn naar verwachting pas in september volgend jaar klaar. Tot die tijd worden in en om Heerenveen geen nieuwe zonneparken toegestaan.

Vol elektriciteitsnet

Daarnaast is het momenteel niet mogelijk om nieuwe parken op het elektriciteitsnet aan te sluiten, tenzij hiervoor al afspraken zijn gemaakt met de netbeheerder. De ‘teruglevering’ op het net is een probleem. Dit speelt al enige tijd, en niet alleen rond Heerenveen. Netbeheerder Liander werkt aan oplossingen, maar heeft tijd nodig.

Drie Heerenveense plannen kunnen wel gewoon doorgaan. Hiervoor is veel voorwerk verricht of staan de seinen al op groen. Het gaat om zonneparken op de terreinen Klaverblad Noordoost en Klaverblad Zuidoost en om het zonnepark Oudehaske.

Nieuws

menu