Ruimte geven aan jongeren: 'Mensen kunnen heel veel zelf, alleen, daar moeten ze even bij geholpen worden'

Na 36 jaar neemt Kees Koudstaal afscheid als sociaal-cultureel werker te Burgum. Werken met jongeren, ouderen, beperkten: er is veel veranderd in al die jaren.

Kees Koudstaal voor het vroegere Kiehool in Burgum, decennia lang zijn werkplek.

Kees Koudstaal voor het vroegere Kiehool in Burgum, decennia lang zijn werkplek. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Na acht jaar jongerenwerk in Amsterdam hadden Kees en echtgenote Ym Koudstaal het wel gehad in de grote stad. Enigszins tot zijn verbazing werd hij aangenomen in Burgum, al was Friestaligheid een functie-eis. Fries spreken lukt hem 36 jaar later nog altijd niet, maar verstaan natuurlijk wel. ,,Ik merk wel eens dat ik af en toe in het Fries denk.”