Ruime verdubbeling aantal coronabesmettingen zet voort in Friesland; Leeuwarden nadert risiconiveau ernstig

. Foto: Sietske Bouma

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus is in Friesland voor de derde week op rij meer dan verdubbeld. In totaal zijn 513 inwoners van Friesland positief getest, de voorgaande week waren dat er 209.

Friesland is de signaalwaarde voor opschaling van het risiconiveau van waakzaam naar zorgelijk ruim gepasseerd. Voor Friesland is die drempelwaarde zo’n 325 vastgestelde besmettingen in een week. Donderdagmiddag zei GGD-directeur Margreet de Graaf al dat de Veiligheidsregio Fryslân een dezer dagen naar dat niveau wordt opgeschaald .

Verreweg de meeste positieve gevallen worden gemeld in de gemeente Leeuwarden, ook verhoudingsgewijs. Afgelopen week was bijna de helft van de vastgestelde besmettingen in Friesland een inwoner van deze gemeente (45 procent), volgens GGD Fryslân zijn dit relatief veel studenten. Leeuwarden nadert zelfs het derde en hoogste risiconiveau ‘ernstig’. Bij dat niveau - waarin momenteel alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verkeren - hoort hard ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen.

De meeste besmettingen worden vastgesteld in de groep achttien tot en met 29 jaar (bijna de helft). Van de 513 positieve gevallen waren 25 mensen zeventig jaar of ouder. Veel besmettingen vinden bij mensen thuis plaats, bericht GGD Fryslân.

De verschillen binnen Friesland zijn groot. Het rustigste is het de afgelopen dagen in de gemeenten Schiermonnikoog en Smallingerland. Ook in Harlingen, Waadhoeke, Ooststellingwerf en Heerenveen lag de besmettingsgraad een stuk lager dan in Leeuwarden: verhoudingsgewijs vijf keer zo laag. Desalniettemin loopt het aantal vastgestelde besmettingen overal op.

Het aantal bij GGD Fryslân gemelde ziekenhuisopnames is in een week ook meer dan verdubbeld: van twee naar zes. In totaal zijn sinds de zomer negen ziekenhuisopnames van een inwoner van Friesland gemeld. Er is sindsdien geen sterfgeval als gevolg van Covid-19 gemeld.

Afgelopen week zijn er bij de Friese GGD 7087 tests afgenomen. Niet eerder lag dat aantal zo hoog, het zijn bijna 1600 meer tests dan de voorgaande week. Buiten de GGD zijn er nog eens een kleine 2500 mensen door zorginstellingen getest en een onbekend aantal door commerciële laboratoria. Positieve gevallen geven zij wel door aan de GGD, het coronavirus is meldingsplichtig.

Ziekenhuizen melden zeventien opnames met corona-verdenking in Friesland

De ziekenhuizen zelf melden op de website van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland dat er op vrijdagochtend zeventien patiënten met het coronavirus of een verdenking daarvan in een van de vier Friese ziekenhuizen liggen, van wie vijf op de intensive care.

Waarschijnlijk komt de helft van deze patiënten van buiten het Noorden, de ziekenhuizen communiceren hier niet concreet over. Zij communiceren in dit verband alleen totalen van de negen noordelijke ziekenhuizen. Daarin liggen nu zestien patiënten van buiten de regio, vooral uit Rotterdam en omgeving. Eén van hen ligt op de IC.

Hoeveel coronabesmettingen zijn er in jouw regio? Bekijk actuele data op deze pagina

Nieuws

menu