Provincie verstrekt in totaal ruim twee ton subsidie aan 20 leefbaarheidsinitiatieven in regio Noordwest-Fryslân

MFC de Jister in Easterlittens.

MFC de Jister in Easterlittens.

In de eerste openstellingsperiode van 2023 verstrekt de provincie Fryslân 234.343 euro subsidiegeld via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) aan 20 leefbaarheidsprojecten in de regio.

De initiatieven bestaan onder meer uit het opknappen van schoolpleinen, duurzaamheids- en energiebesparingsacties, het creëren van ontmoetingsplekken en het verduurzamen van dorpshuizen.