Ruim 3000 woningen verduurzaamd met subsidieregeling provincie

FOTO PROVINCIE FRYSLAN

Ruim 3000 huizen in Friesland zijn sinds 2020 verduurzaamd met de subsidie extra tegemoetkoming voor woningeigenaren in de provincie Fryslân. Er is in totaal 3,2 miljoen euro - budget vanuit het Fries Aanvalsplan Energiebesparing - aan de aanvragers toegekend.

Door het hoge aantal aanvragen is het subsidieplafond al voor het eind van de looptijd van de regeling bereikt. ‘De Friese plus’, zoals de regeling ook wel wordt genoemd, is een extra 10 procent subsidie op de Friese aanvragen voor de Rijksregeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), dan wel de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het succes van de subsidieregeling, maar betreurt dat een deel van de Friese aanvragers hier geen gebruik van heeft kunnen maken. ,,Der binne mear as 3000 Fryske huzen mei it subsydzje duorsumer makke, in boppeslach. Mar as minsken troch it sukses jild misrinne, is dat tige spitich. Wy komme ynkoarten mei it Frysk Oanfalsplan Isolaasje en hoopje dêrmei de Fryske ferduorsuming wer in nije stimulâns te jaan”, aldus de gedeputeerde.

De plusregeling startte in 2020 en had als doel om Friese woningeigenaren een extra stimulans te geven om met isolatie aan de slag te gaan.

Nieuws

menu