Roep om rampenplan Waddenzee groeit

De roep groeit om een nationaal rampenplan voor de Waddenzee. Het opruimen van containerrommel uit de MSC Zoe langs de kust maakt de noodzaak tastbaar.

Politiek Den Haag werkt al maanden aan de instelling van een beheerautoriteit voor de Waddenzee. Het ontbreken daarvan wreekt zich nu.

Na oproepen van de burgemeesters van Schiermonnikoog en Ameland en Fries gedeputeerde Sander de Rouwe vraagt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om inwerkingstelling van het nationale rampenplan. De minister van Binnenlandse Zaken moet dan het voortouw nemen.

'Het is niet overzichtelijk'

De verantwoordelijkheden zijn nu erg versnipperd. De dijken zijn voor de waterschappen, het water en de zeebodem voor de Kustwacht en Rijkswaterstaat, kwelders zijn van Staatsbosbeheer of It Fryske Gea, de Afsluitdijk is voor Rijkswaterstaat. Aanspoelsel op het strand valt onder de kustburgemeesters.

De regie van het opruimen van aangespoelde lading berust bij de Veiligheidsregio Fryslân. Zij wilde de ernst van de ramp afgelopen week afschalen naar niveau GRIP-1. Met veel moeite is dat voorkomen.

,,De tranen springen je in de ogen’’, zegt directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging. ,,Het is niet overzichtelijk. Iedereen kijkt naar elkaar. We moeten sturing hebben!’’

MSC Zoe verloor op nieuwjaarsavond onderweg naar Bremerhaven in stormweer op de Noordzee zo’n 280 zeecontainers.

Sturing noodzakelijk

De meeste containers zijn gezonken, slechts twintig zijn op het droge gespoeld. Een deel van de containers is opengescheurd. Vele honderden vrijwilligers zijn sindsdien in de weer om de kustlijn schoon te krijgen. Die lag bezaaid met piepschuim, plastic en een ratjetoe aan losse voorwerpen. In aanpalende kwelders en het duin zullen stukjes kunststof nog jarenlang opduiken.

De omvang van de problemen vraagt om sturing en het maakt de Waddenvereniging niet uit of het nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is, dat van Binnenlandse Zaken of dat van Landbouw en Natuur.

Waar is de waddenminister?

De door Rutte III aangeduide waddenminister (Carola Schouten, LNV) is onzichtbaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) moest een werkbezoek aan Schiermonnikoog gisteren wegens ziekte afzeggen. Haar directeur-generaal Michèle Blom nam wel poolshoogte.

De Tweede Kamer is nog een week met kerstreces. Na het CDA komt ook de PvdA-fractie met vragen over het verplicht chippen van zeecontainers. Die worden dan dankzij een gps-signaal traceerbaar als ze van een schip zijn gevallen. Kamerleden Gijs van Dijk en Attje Kuiken verwijzen naar een voorstel dat de partij eerder deed.

De PvdA wil ook weten wanneer de rederij van de MSC Zoe Rijkswaterstaat op de hoogte bracht van de afgevallen lading. Formeel moet dat binnen 24 uur gebeuren.

Hoe lang het duurde voordat de kapitein wist dat er lading overboord sloeg, wordt in de strafrechtelijke onderzoeken betrokken die in Nederland en Duitsland lopen.

 

Nieuws

menu