Rijsttafel voor 80.000 grutto’s

In de monding van de Taag bij Lissabon zitten meer grutto’s dan we in Nederland ooit zullen zien. Hoeveel last gaan die hebben van een nieuw vliegveld?

Een grote groep grutto's in de Taag-delta onder Lissabon.

Een grote groep grutto's in de Taag-delta onder Lissabon. Foto Marcel van Kammen

Voor het achtste jaar op rij is onderzoeker Egbert van der Velde van de Rijksuniversiteit Groningen dezer dagen in Portugal om er de grutto-rijkdom in kaart te brengen in het getijdengebied rond de monding van de Taag. Dit jaar zijn daar tussen de 70.000 en 80.000 stuks neergestreken op hun trek naar noordelijke broedgebieden. Het zijn Nederlandse grutto’s maar ook IJslandse, een aparte ondersoort. ,,It binne der echt mear as yn oare jierren. En ek mear as wy oait yn Nederlân werom sjen sille, ast witst dat we dêr noch mar op syn heechst 25.000 spantsjes oer hawwe.’’