Rijkswaterstaat: wel stil asfalt, geen geluidsschermen langs A32

Rijkswaterstaat is niet van plan nieuwe of hogere geluidsschermen langs snelweg A32 te plaatsen, maar gaat wel om tafel met de dorpen langs het tracé.

De verenigingen voor plaatselijk belang in Akkrum, Nes, Grou en Idaerd stuurden vorige maand een brief aan Rijkswaterstaat (RWS). Zij willen graag hun wensen inbrengen, nu er verschillende wegwerkzaamheden gepland worden voor het traject tussen Heerenveen en Wirdum. 

De besturen hopen dat met de wegwerkzaamheden ook meteen de geluidsoverlast verminderd kan worden. ‘Te denken valt aan hogere geluidschermen, wellicht met zonnepanelen, het aanbrengen van stiller zoab en de snelheid bij de dorpen beperken tot 100 kilometer per uur. In het algemeen willen de dorpen graag meedenken over maatregelen in de komende jaren.’

Overschrijding geluidsnormen: stil asfalt bij Grou

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een lange brief teruggestuurd en belooft hierin om met de dorpen om tafel te gaan. De dienst laat echter ook weten dat er geen geluidsschermen in de plannen zitten.

Ter hoogte van Grou-Zuid dreigen omstreeks 2029/2030 wel de geluidsnormen te worden overschreden, schrijft RWS: ,,Dit is te voorkomen door het aanbrengen van tweelaags-zoab.’’ 

Ter hoogte van Grou-Noord zijn in 2028 overschrijdingen te verwachten, maar ,,het aanbrengen van tweelaags-zoab is hier naar verwachting financieel niet doelmatig, omdat aanpalend gebied hoofdzakelijk industrieterrein betreft.’’

Opknapbeurt A32 tussen Haskerdijken en Wirdum

Bij Idaerd en Akkrum/Nes zijn helemaal geen overschrijdingen te verwachten en blijven maatregelen dan ook uit. Een verlaging van de maximumsnelheid zit er op de A32 niet in, laat RWS weten. Dit mag niet ,,als daar vanuit veiligheid en milieu geen reden toe bestaat.’’

Mochten de dorpen toch geluidswallen of -schermen verlangen, dan kunnen ze aankloppen bij de gemeenten of provincie, meldt de brief. Rijkswaterstaat wil best meewerken, als de kosten maar door een andere partij worden gedragen.

In april en mei krijgt het weggedeelte tussen Haskerdijken en Wirdum al een flinke opknapbeurt, waarbij wegdelen in de weekeinden geheel worden afgesloten. Hobbels worden weggehaald en de tussenlaag en deklaag worden vervangen.

In 2021 en 2022 volgt een nog ingrijpender klus. Dan gaat het om de reconstructie van de weg, inclusief het leggen van nieuw zoab.

Nieuws

menu