Rijk trekt zich verder terug uit Friesland, diensten krimpen met tientallen ambtenaren

Terwijl de werkgelegenheid bij de rijksoverheid groeit, krimpt ambtenarij in Friesland. Het rijk trekt zich verder terug uit Friesland.

Het hoofdkantoor van het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden.

Het hoofdkantoor van het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden. Foto LC/Erwin Boers

Ten opzichte van vorig jaar is de rijkswerkgelegenheid in de provincie met 152 fte gedaald, een daling van twee procent, op een totaal van 6700 voltijdsbanen. Bij Rijkswaterstaat verdwenen 99 voltijdsbanen, ook de Rijksschoonmaakorganisatie kromp in omvang. Bij het UWV groeide de werkgelegenheid.