Rijk moet natuurgevolgen van stroomkabel door Schiermonnikoog beter onderzoeken, zegt een belangrijke commissie

FOTO ARCHIEF LC

Het rijk moet de gevolgen voor het graven van stroomkabels door het Waddengebied beter onderzoeken.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) concludeert dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beter in kaart moet brengen wat de natuurschade kan zijn als het rijk grote stroomkabels in het gebied graven.

De stroomkabels zijn nodig om een nieuwe windmolenpark op de Noordzee te verbinden met het vasteland. Het rijk heeft een voorkeur om die kabels door Schiermonnikoog te trekken en ter hoogte van het Groningse Kloosterburen aan land te brengen.

Die route is het kortste - daarmee ook een stuk goedkoper - en volgens het rijk het minst schadelijk voor de natuur. Natuurorganisaties en de Commissie mer betwijfelen die stelling.

De Commissie adviseert het ministerie om alle zeven mogelijke kabelroutes beter te onderzoeken en daarbij ook te kijken naar routes die niet in Eemshaven aan land komen, maar bij Den Helder of in het Duitse Emden. Die tracés kunnen ,,indien realistisch, mogelijk (belangrijke) milieuvoordelen hebben’’, schrijft de Commissie mer.

De route door Schiermonnikoog kan alsnog ook uit de bus komen als haalbare en veilige route, maar de Commissie stelt wel dat ,,het nu nog niet duidelijk is of er alleen tijdelijke verstoring zal optreden’’. Wel waarschuwen ze het rijk voor ,,onomkeerbare veranderingen’’ in het kwetsbare natuurgebied.

Nieuws

menu