Natura 2000-gebied Oudegaaster Brekken, Fluessen en omgeving krijgt toch de status stikstokgevoelig. 'Hjir wurde wy net bliid fan'

Natura 2000-gebied Oudegaaster Brekken, Fluessen en omgeving krijgt toch de status stikstokgevoelig, tot grote ergernis van de provincie en de boeren in de omgeving.

De stikstofgevoelige natuur in 'Oudegaaster Brekken, Fluessen en omgeving' bevindt in een perceel bij Vogelhoek bij Galamadammen.

De stikstofgevoelige natuur in 'Oudegaaster Brekken, Fluessen en omgeving' bevindt in een perceel bij Vogelhoek bij Galamadammen. Foto: Marco Keyzer

De provincie overweegt in beroep te gaan tegen dit besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ,,Wy ûndersykje oft dat sinfol is”, verklaart gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA).