Rijbewijs verlengen kan online in Súdwest-Fryslân

Rijbewijs. FOTO SANOMA DIGITAL THE NETHERLANDS

Vanaf 1 februari is het in Súdwest-Fryslân mogelijk het rijbewijs online te verlengen.

In enkele Friese gemeenten kan dit al. Wie voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet wel naar het gemeenteloket. De online route loopt via de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Aanvragers moeten er toch de deur voor uit; er moet een pasfoto komen van een door de RDW erkende fotograaf. Als die is ingevoerd, ligt het rijbewijs na twee dagen klaar in Bolsward of Sneek.

Nieuws

menu