Ried fan de Fryske Beweging wil een zomerschool 'dêr't it Frysk royaal oan 'e oarder komt' in iedere gemeente

Dramales van meester Kars: ,,Doe een standbeeld na en trek een gekke bek.'' Linksachter in streepjesshirt juf Sarah.

Dramales van meester Kars: ,,Doe een standbeeld na en trek een gekke bek.'' Linksachter in streepjesshirt juf Sarah. FOTO NIELS DE VRIES

Er moet op zomerscholen meer aandacht voor het Fries komen, dat vindt de Ried fan de Fryske Beweging, die daarover een brief aan de provincie heeft geschreven.

Op zomerscholen krijgen leerlingen van groepen 7 en 8 of de onderbouw van het voortgezet onderwijs de kans om achterstanden weg te werken. Gezien er ook achterstanden wat betreft de Friese taal ontstaan, wil de Ried dat ook Fries in het pakket van zomerscholen wordt opgenomen.

De Ried pleit voor een zomerschool „dêr’t it Frysk royaal oan ‘e oarder komt” in iedere gemeente, specifiek in iedere ‘hoofdplaats’ van een gemeente. Bestaande zomerscholen kunnen het Fries in hun pakket opnemen en nieuwe scholen kunnen op basis van dat voorbeeld opgezet worden. Het moet laagdrempelig en gratis zijn.

Aan de provincie vraagt de Ried specifiek om te kijken of er geld beschikbaar kan worden gesteld voor bestaande zomerscholen in bijvoorbeeld Leeuwarden en Sneek en nieuwe initiatieven in andere gemeenten om het Fries van leerlingen bij te spijkeren. Als dit in de begroting van 2021 wordt opgenomen, kan er in de zomer van 2021 al met het idee gestart worden, zo stelt de Ried.