Renze Valk: liefhebber en promotor van de Fryske taal

Na een afnemende gezondheid is Renze Valk vrijdag in Leeuwarden overleden. Valk was een onderwijsman die de Friese taal en cultuur hoog in het vaandel had en zich daar volop voor inzette.

Renze Valk (r) met Jaap van der Bij in 2005 toen ze promoveerden op Fries als examenvak in het voortgezet onderwijs.

Renze Valk (r) met Jaap van der Bij in 2005 toen ze promoveerden op Fries als examenvak in het voortgezet onderwijs. FOTO SIEP VAN LINGEN

Dr. Renze Valk werd 83 jaar. In 2005 promoveerde hij samen met Jaap van der Bij uit Uitwellingerga aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp: Frysk as eksamenfak yn it fuortset ûnderwiis.

Nieuws

menu