Reliëf Willem van Oranje met Friezen die hem niet aankijken

Commissaris Arno Brok onthulde het beeld, dat in de inzet beter te zien is. Naast hem, wijzend, beeldhouwer Eric Claus. FOTO NIELS WESTRA

Op een paar meter van de plek in Leeuwarden waar Willem van Oranje in 1581 vergaderde, is dinsdag een reliëf onthuld. Met twistende Friezen.

Willem van Oranje werd in 1580 stadhouder van Friesland op verzoek van Gedeputeerde Staten. Hij reisde in april 1581 naar Leeuwarden om er allerlei bestuurlijke geschillen op te lossen.

Geschenk

Op vrijdag 17 april 1581 riep hij een Landdag bijeen in het complex van de Grote of Jacobijnerkerk. In die kerk werd dinsdag, 437 jaar later, een bronsreliëf onthuld van beeldhouwer Eric Claus.

Het is een geschenk van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die al gedenktekens verzorgde op andere plaatsen waar Willem van Oranje actief is geweest, tot Dillenburg en Parijs aan toe.

'Eerste en laatste bezoek dat Willem van Oranje hier bracht'

De maker heeft de vergadering van bovenaf verbeeld, met Willem van Oranje aan het hoofd van de tafel. ,,Alle Friezen zijn in het reliëf onderling aan het twisten’’, legde hij na de onthulling uit. ,,Niemand kijkt naar de prins, sommigen staan zelfs met de rug naar hem toe, op twee na. Maar het perspectief is zo dat alle lijnen naar de prins gaan.’’

Sweelinck

De onthulling werd omlijst met muziek van Sweelinck en een mini-symposium. Anton van der Lem, kenner van de Opstand (ook wel Tachtigjarige Oorlog), ried luisteraars aan: ,,Laat u niet van de wijs brengen door degenen die de prins als opportunist schilderen’’.

Historicus Joop W. Koopmans voegde toe dat het bezoek van de Vader des Vaderlands in 1581 ,,het eerste en laatste bezoek was dat de stadhouder hier heeft gebracht’’, omdat zijn aandacht meer op het zuiden gericht was.

Lang is hij geen Friese stadhouder geweest. Een aanslag op zijn leven in 1582 mislukte, in 1584 werd hij in Delft doodgeschoten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland