Rel met Malta escaleert: ingrijpen minister Blok gevraagd

De diplomatieke rel tussen Friesland en Malta escaleert. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken moet de Maltese regering op het matje roepen.

FOTO ANP

FOTO ANP

De provincie Friesland wordt geschoffeerd, stelt CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen. De partij wil dat Blok de regering van Malta tot de orde roept. De minister van dit land moet in Friesland openlijk tekst en uitleg komen geven.

De verhoudingen tussen Friesland en Malta zitten op een dieptepunt vanwege de liquidatie van de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. Jason Macallef, directeur van culturele hoofdstad Valletta, dit jaar de zusterstad van Leeuwarden, liet zich daar laatdunkend over uit.

Minister Owen Bonnici beloofde als goedmakertje naar Friesland te komen, maar schuift sms’jes van gedeputeerde Sietske Poepjes inmiddels consequent terzijde.

Diverse culturele uitwisselingen tussen Friesland en Malta zijn al stopgezet. Poepjes: ,,Dit giet net om in lyts polityk insidint’’.

CDA-Kamerleden in actie

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Blok wordt tot actie gemaand, nu de regering van Malta niet door de bocht wil na ongenuanceerde uitspraken over de liquidatie van de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia. ,,It giet om in fundamentiel ferhaal’’, stelt gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Dit giet om in frou dy’t deamakke is. Dit giet om de frijheid van de parse.’’

Friesland neemt de kwestie zeer hoog op. Al eerder bracht het kabinet van commissaris van de koning Arno Brok het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte van de diplomatieke strubbelingen, die in april leidden tot bevriezing van enkele culturele uitwisselingen.

Nu komt ook de Tweede Kamer in actie. CDA-Kamerleden Martijn van Helvert en Harry van der Molen trekken middels schriftelijke vragen aan de bel. ,,Wy fine dat de minister dúdlik oan bar is’’, stelt Van der Molen. Leeuwarden is net als het Maltese Valletta Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Van der Molen: ,,En Ljouwert is Kulturele Haadstêd út namme fan hiel Nederlân.’’

Het lijkt erop, stelt Van der Molen, dat de Maltese regering de Friese provinciale bestuurders niet serieus neemt door niet in te gaan op uitnodigingen van het provinciebestuur. Dat steekt. ,,Boppedat: Malta is like grut as Fryslân.’’

Onderste steen boven

Volgens Poepjes is ,,it leste wurd noch net sein’’ over de kwestie. Achter de schermen zijn er contacten gelegd met het ministerie. Ze hoopt dat minister Blok na de nieuwste politieke druk nu zelf in actie komt. Hoe en wat – ,,Dat lit ik graach oan syn eigen mores en wiisheid oer.’’

De CDA-fractie stuurt aan op een een publiek optreden van de Maltese regering op Friese grond. Van der Molen: ,,Sadat eltsenien meilústerje kin.’’ Galizia deed onderzoek naar corruptie in het land. Europol meldde onlangs dat er ‘ruimte voor verbetering’ is in de Maltese samenwerking tijdens het onderzoek naar de moord, dat nu zeven maanden gaande is.

Het CDA vraagt Blok namens Nederland om in Europees verband er bij Malta op aan te dringen dat de onderste steen boven komt, opdat de opdrachtgevers van de aanslag worden gestraft.

De aanslag werd door de Europese Commissie scherp veroordeeld. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is door de Raad van Europa aangesteld als speciaal rapporteur. Hij heeft twee jaar om een rapport op te stellen over de omstandigheden rondom de aanslag, die Eeltsje Hettinga aanzette tot het schrijven van het protestgedicht De opblaasde dei.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Culturele Hoofdstad
Malta