Rekenkamer spoort Súdwest-Fryslân aan: 'Pak regie bij bouwplannen'

Juist nu de woningmarkt zo sterk in beweging is, zou de gemeente Súdwest-Fryslân meer een spelleider moeten zijn bij bouwplannen, concludeert de rekenkamer.

Het bouwtempo gaat omhoog in Súdwest-Fryslân.

Het bouwtempo gaat omhoog in Súdwest-Fryslân. FOTO: NIELS DE VRIES

Súdwest-Fryslân weet nauwkeurig wat er nodig is aan woningbouw, maar het lukt burgemeester en wethouders niet altijd goed om over die ambities strakke afspraken te maken die voor alle partijen duidelijk zijn. Hierdoor lopen de wederzijdse verwachtingen tussen de gemeente en partners uiteen. Dit levert de gemeente nogal eens kritiek op van corporaties, zorgaanbieders, huurdersverenigingen.

Nieuws

menu