Rekenkamer houdt verbouw Thialf tegen het licht

Thialf in betere tijden. FOTO DOUWE BIJLSMA

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) gaat zich buigen over de provinciale besluitvorming rondom het nieuwe ijsstadion Thialf.

De onderzoekers moeten zich richten op de rol van zowel de Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten rondom de besluitvorming voor de vernieuwbouw van de ijstempel in Heerenveen. De exploitatie van het stadion werd in 2013 bij de besluitvorming veel rooskleuriger geschetst dan sinds de opening in 2016 in de praktijk het geval is. Thialf komt jaarlijks tonnen tekort op een bescheiden begroting van 3,5 miljoen euro. Provinciale Staten willen weten hoe dat kon en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.

De 40 aanwezige leden van de Staten stemden in met het verzoek van de voltallige oppositie. De coalitie wilde in eerste instantie niet mee met de motie, omdat oppositiepartijen zich tijdens het debat volgens coalitiepartijen als doel stelden om een zondebok aan te wijzen via het onderzoek. Mede-indiener Harrie Graansma (PVV) wilde het huidige college verantwoordelijk houden voor ,,it gedonder’’ bij Thialf. Dat ging de coalitiepartijen CDA, PvdA, FNP en VVD veel te ver. De motie werd anders geformuleerd, waarna de coalitie overstag ging.

Wat gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) betreft had er nu geen onderzoek van de NRK hoeven komen. De gedeputeerde wil bezig zijn met de ,,actuele en acute problemen’’ bij Thialf en ,,vooral kijken naar de toekomst’’. Volgens hem gaat het rapport te veel terugkijken en ,,daarvoor is het nu niet het moment.’’

'It is kieze tusken kwea en erger'

De discussie over het Rekenkamer-onderzoek paste bij de toon van het debat over de extra miljoenen die Provinciale Staten gisteravond heeft toegezegd. Het stadion heeft geld nodig om een faillissement te voorkomen. De Staten hadden geen keus om in te stemmen met het herstelplan van 2 miljoen euro, sprak Statenlid Romke de Jong (D66). ,,It is kieze tusken kwea en erger.’’ Volgens Lieuwe van der Pol (ChristenUnie) ,,is dit net it lêste bedrach’’ dat de provincie aan Thialf zal geven. ,,Genoeg is zo langzamerhand genoeg’’, sprak Jaap Stalenburg van de PvdA. Aebe Aalberts van het CDA zag dat er ,,te folle, te faak en te lang’’ sprake was van opportunisme rondom Thialf. ,,Thialf mei gjin carte blanche fan ús krije.’’ Fracties in de Staten zijn gefrustreerd dat ze – voor hun gevoel – om de haverklap geld opzij moeten zetten voor Thialf.

Enkele partijen, waaronder GrienLinks, wilden eerst 800.000 euro overmaken. Dat bedrag zou genoeg zijn voor Thialf om het einde van het jaar te halen. Een meerderheid ging mee in het plan van De Rouwe om 2 miljoen euro bij te dragen voor de komende 2,5 jaar. Juist om te voorkomen dat de Staten op korte termijn weer over Thialf moeten debatteren. GrienLinks, 50Plus, PVV en Forum stemden tegen.

Deal

Provinciale Staten kregen niet helder hoe hard de deal tussen de provincie en NOC-NSF nu echt is. Gedeputeerde De Rouwe en technisch directeur Maurits Hendriks van de sportkoepel kwamen een avond voor het debat tot een akkoord over een substantiële bijdrage van NOC aan de exploitatie van Thialf. Beide hoofdrolspelers legden de deal van 250.000 euro per jaar anders uit.

Lees ook | Deal provincie Fryslân en NOC-NSF over Thialf: NOC steekt jaarlijks kwart miljoen euro in exploitatie ijsstadion

De voorwaarden van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt, zei De Rouwe. NOC-NSF heeft als eis gesteld dat zij alleen betaalt als andere belanghebbenden, zoals energieleveranciers en merkenteams, ook meebetalen.

In theorie zou het kunnen betekenen dat als andere betrokkenen niet over de brug komen, het NOC-NSF de toezegging terugtrekt. De Rouwe: ,,Hier ligt een uitdaging voor ons allemaal.’’ De gemeenteraad van Heerenveen stemt volgende week over zijn bijdrage van 1 miljoen euro aan Thialf.

Nieuws

menu