Rekenkamer: Merk Fryslân en de zes regiomarketingplatforms moeten beter samenwerken in promotie van Friesland

Merk Fryslân en de zes regiomarketingplatforms moeten beter samenwerken in het promoten van Friesland als reisbestemming. Een gezamenlijke visie ontbreekt, ziet de rekenkamer.

Rekenkamer: Merk Fryslân en de zes regiomarketingplatforms moeten beter samenwerken in promotie van Friesland

Rekenkamer: Merk Fryslân en de zes regiomarketingplatforms moeten beter samenwerken in promotie van Friesland Foto: Niels de Vries

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) concludeert in ‘ VisitFriesland - de marketing van het toerisme ’ dat Fryslân na een moeizame aanloop de marketing van de provincie op de rit heeft staan, dat het vertrouwen in het platform groot is, maar dat het nu tijd is om de puntjes op de i te zetten. Het rapport is gisteravond aangeboden aan Provinciale Staten.

Nieuws

menu