Reis naar school voor jongeren goedkoper

Bus van Arriva bij het station in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De provincie komt met twee subsidies voor twaalf- tot en met achttienjarigen die met het openbaar vervoer naar het voortgezet onderwijs gaan.

Het gaat om regelingen voor een periode van vier jaar.

Buskorting stad- en streekvervoer

De eerste is bedoeld voor scholieren die de bus pakken. Zij kunnen bij vervoerbedrijf Arriva aanspraak maken op drie kortingsproducten. Voor de meest gebruikte stelt de provincie extra geld beschikbaar: 1,4 miljoen euro.

Het gaat om het product Altijd vrij Fryslân . Dat kost nu 104 euro per maand of 1040 euro per jaar in het stad- en streekvervoer. In de Q-liner liggen de prijzen hoger. Door de korting komen de prijzen uit op 79 euro per maand of 790 per jaar voor het stad- en streekvervoer en maandelijks 100 euro of jaarlijks 1000 euro voor de Q-liner.

Korting trein naar Sneek

De tweede maatregel geldt voor scholieren die vanuit Stavoren, Hindeloopen of Koudum met de trein naar school in Sneek reizen. Zij betalen tot 1800 per jaar voor een abonnement.

Ouders en wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân riepen de provincie eerder dit jaar op om in te grijpen. Het gaat om zo’n vierhonderd scholieren. De reiskosten zijn voor veel gezinnen nauwelijks op te brengen, vooral als meerdere kinderen uit één gezin voortgezet onderwijs in Sneek volgen. Provinciale staten vroegen ook om maatregelen.

Gedeputeerde Johannes Kramer topt de prijs af tot 1000 euro voor jongeren die instappen in Stavoren en Koudum. Wie in Hindeloopen de trein pakt, krijgt een korting van 30 procent. In alle gevallen komen de kosten daarmee uit op zo’n 1000 euro per jaar, zegt Kramer. Dat is vergelijkbaar met een normaal tarief voor reizen met de Q-liner.

Positief over maatregel

Mascha Bouwens uit Warns, die komend najaar twee kinderen op school in Sneek heeft, is positief over de maatregel. ,,Ik juich het toe dat ernaar gekeken wordt.’’

Nieuws

menu