Regenboogvlag als symbool, niet als oplossing

Op 11 oktober wappert de Friese regenboogvlag op het Provinsjehûs in Leeuwarden. Maar met alleen het hijsen van de vlag is het verhaal niet verteld.

 Vanaf de publieke tribune volgt presentator Sipke Jan Bousema het debat van Provinciale Staten over de regenboogvlag.

Vanaf de publieke tribune volgt presentator Sipke Jan Bousema het debat van Provinciale Staten over de regenboogvlag. Foto: Niels Westra

Friesland sluit de rij: als laatste provincie stemden Provinciale Staten in met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day , jaarlijks op 11 oktober. En in die hekkensluiterpositie van de provincie zat gisteren in de Steateseal ook de gevoeligheid van de discussie. De voorstemmers wezen op de kracht van het symbool. Als een teken van: we zien jullie en hebben oog voor jullie en wij Friesland mogen niet achterblijven bij de rest.

De tegenstemmers zagen deze uitzonderingspositie juist als een voorrecht. Zo van: kijk, in onze provincie hoeven we niet speciaal een vlag te laten wapperen, hier is iedereen gelijk en dat hoef je niet uit te lichten. Of zoals Statenlid Erwin Jousma van Forum voor Democratie het verwoordde: ,,Het is juist een exclusief symbool voor een inclusief doel.’’

De fractie van Forum voor Democratie stemde tegen, net als die van de PVV. Ook drie leden van het CDA en een lid van VVD stemden tegen, met als motivatie dat zo’n vlag juist ook weer andere groepen kan uitsluiten die zich niet vertegenwoordigd voelen door de regenboogvlag.

Feestje met Sipke Jan Bousema

De indieners van het voorstel, D66, GrienLinks, PvdA, PvdD, SP en 50Plus, vierden na afloop van de stemming een feestje met presentator Sipke Jan Bousema uit Wyns. Op de landelijke televisie hield hij eerder dit jaar een emotioneel betoog over het uitblijven van de vlag in zijn geliefde provincie. Hij wees op het verworpen voorstel uit 2016. ,,Ze snappen niet wat de impact van de vlag is als symbool voor onze gemeenschap. En ze snappen dus ook niet dat tegenstemmen als een enorme afkeuring voelt’’, sprak Bousema in het programma First Dates VIPS .

,,Niet door hem, wel voor hem.’’ Zo stemde VVD-Statenlid Durk Pool woensdag voor de motie. Partijgenoot Marten Dijkstra stemde tegen.

Edou Hamstra van de PvdA noemde het ,,een bijzondere dag, die eigenlijk niet bijzonder had moeten zijn.’’ Maar: ,,Onze provincie met een iepen mienskip geldt nog niet voor iedereen. Nog steeds ervaren onze inwoners met een lhbti+-achtergrond vormen van discriminatie, geweld of pesterijen. Met ernstige gevolgen, van uitsluiting tot zelfmoord, of pogingen daartoe. Onacceptabel. De vlag laat zien dat wij een open samenleving zijn, waar iedereen zich thuis moet voelen.’’

Wiebo de Vries van de ChristenUnie constateerde dat ,,wy yn in mienskip libje wer’t net eltsenien libje kin sa as hy of sy dat wol. Dat kin en dat mei net. De flagge draagt by oan in inklusieve samenleving. Een mienskip dy’t ien is.’’

Erwin Jousma van Forum voor Democratie ziet dat ,,Friezen de mentaliteit hebben om anderen in hun waarde te laten. Friezen houden er niet van om zich ongevraagd met anderen te bemoeien.’’ Volgens hem volstaat het hijsen van de Nederlandse driekleur. ,,Die staat voor vrijheid, tolerantie en verdraagzaamheid.’’ De regenboogvlag is volgens Forum een symbool dat door de mienskip zelf kan worden ingezet, en niet door de overheid. ,,Dit is het politiek oplossen van problemen’’, zei hij. ,,Dat is een gevaar voor de democratische samenleving.’’

‘Toon lef en benoem het echte probleem’

Maar, spraken politieke partijen, met de vlag alleen ben je er niet. De vlag heeft weinig waarde als deze niet wordt gesteund door beleid, zei PVV-fractievoorzitter Max Aardema.

,,Een symbool alleen helpt niet. Ophangen van de vlag en verder niets doen is niet alleen symboolpolitiek, maar ook struisvogelpolitiek. Handhaven is het enige dat helpt. Toon lef en benoem het echte probleem.’’ Aardema wees op de massa-immigratie en het binnenhalen van de islam als oorzaken.

,,Is belied better as in flag of is in flag better as belied’’, vroeg fractievoorzitter Johan Tjalsma van het CDA zich af. Theun Wiersma van 50Plus deed het pijn ,,dat het nodig is, maar laten we het niet bij woorden houden, laten we er alsjeblieft ook naar handelen.’’

Elsa van der Hoek van GrienLinks: ,,We kunnen mensen aanspreken op discriminerende uitspraken, maar acceptatie kunnen we niet afdwingen. Daarom is het van belang om, naast zichtbaarheid, met elkaar beleid te maken, om sociale acceptatie te bevorderen.’’

Gedeputeerde Staten gaan werken aan beleid. Samen met onder meer COC en Tûmba wil de provincie komen tot een actieplan om discriminatie tegen te gaan. Dat komt boven op de afspraken die al zijn gemaakt. De provincie steekt de komende vier jaar 800.000 euro in het bestrijden van ongelijkheid en uitsluiting. Een ton is bedoeld voor Roze Zaterdag, een evenknie van de Gay Pride in Leeuwarden. Het evenement zou volgende maand plaatsvinden, maar is verplaatst naar 2021.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
LHBTI