Regenachtig weer is paddenstoelenweer: 'Wetter is sa wichtich'

Een stevige bries en getik van regen op het raam. De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan en dat is ook in de Friese bossen te zien: er zijn weer genoeg paddenstoelen te vinden. Gosse Haga uit Heerenveen is amateur mycoloog, een paddenstoelenkenner. Er valt genoeg te vertellen, want paddenstoelen kunnen zeker verraderlijk zijn.

De felrode inktviszwam, in een speeltuintje in Burgum.

De felrode inktviszwam, in een speeltuintje in Burgum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wanneer we met elkaar praten over de verschillende paddenstoelen, is het echt herfstweer buiten. ,,Perfekt waar foar de poddestuollen hear, it is in goed seizoen”, zegt Haga. Hij deed vroeger verschillende cursussen, die met de natuur te maken hadden. Eén daarvan was een cursus paddenstoelen en dat beviel hem zo goed, dat Haga zelf op onderzoek uitging: ,,Je wolle witte wêr’t je mei te krijen hawwe. Dat ik waard nijsgjirrich en dan begjinst ek dingen op te sykjen. De kennis wurdt dan alle kearen wer in stik grutter.”

Nieuws

menu