Groep bewoners Groote Veenpolder in Weststellingwerf krijgt compensatie voor schade aan funderingen van hun huizen, maar regeling is ‘halve dooie mus’

Met uitgesproken tegenzin sluit het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zich aan bij het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Foto LC

Foto LC

De stap is een minimale tegemoetkoming aan een selecte groep bewoners van de Groote Veenpolder in Weststellingwerf die kampen met funderingsschade door diepontwatering. Het gaat om 32 huishoudens die recentelijk hebben meegewerkt aan een funderingsonderzoek op plaatsen waar een hoogwatercircuit de houten palen onder hun huizen zou moeten helpen behouden.

Nieuws

Meest gelezen