Regeerakkoord: spoorlijn Zwolle-Leeuwarden ook open voor Arriva

Het Binnenhof in Den Haag. Foto: Shutterstock

Politiek Den Haag schept een regionaal ontwikkelingsfonds voor Groningen. Jaarlijks komt er 50 miljoen euro voor beschikbaar.

Het fonds is bedoeld voor economische verbetering en leefbaarheid. Groningen is prominent in beeld voor energietransitie en duurzaamheidsprojecten.

Er ligt nadrukkelijk een koppeling met de gaswinning. Dit fonds is een van de regionale onderwerpen in het nieuwe Regeerakkoord, zo klinkt in de Haagse wandelgangen.

Aardbevingsproblematiek

De koppeling met gas geeft mogelijk ook Friese partijen die ijveren voor een vindplaatsvergoeding een argument. Drie jaar terug maakte het provinciebestuur daar al een punt van, maar de Friese opstelling viel de afgelopen jaren weg bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

De regeringspartijen stellen ook een fonds in voor regionale projecten. Het budget bedraagt ongeveer 225 miljoen euro per jaar. Daarbij heeft het woordje ‘regionale’ een wijde strekking. Ook gebieden binnen de Randstad zouden ervan kunnen profiteren. De verwachting is wel dat regio’s die op bijdragen azen daar zelf geld moeten bijleggen.

Regionale lijnen

Nieuw is ook dat de spoorlijnen Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen open gaan voor sprinters van andere vervoerders dan de NS. Onder andere Arriva (Heerenveen) maakt zich hier al jaren sterk voor. De intercity’s blijven voorlopig gewoon van de NS. Ook op de spoorlijnen Dordrecht-Breda en Enschede-Apeldoorn zijn regionale stoptreinen welkom.

Over een paar jaar start een aanbestedingsronde. Daar kan ook de NS op bieden. Een mogelijke uitkomst is dat er dan zowel treinen van de NS als treinen van een concurrerend bedrijf op deze regionale lijnen rijden.

De vier partijen willen verder fors investeren in verkeersveiligheid op provinciale wegen. De onveiligste wegen krijgen daarbij prioriteit. De provincies kunnen hier aanspraak op maken. Om hoeveel geld dit gaat was maandagavond nog niet duidelijk.

Deur niet potdicht

Sluiting of opheffing van vestigingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven is onder het nieuwe kabinet in beginsel niet aan de orde. Dat ‘in beginsel’ geeft aan dat die deur niet potdicht zit, maar de stellige verwachting is dat verhuizingen voorlopig niet aan de orde zijn.

Friesland maakte zich de afgelopen jaren grote zorgen over de toekomst van de rechtbank en het gerechtshof in Leeuwarden. De provincie en de gemeente Leeuwarden moesten in 2015 hard lobbyen om beide kantoren te behouden.

En dan reserveert de coalitie verspreid over vier jaar nog 2,1 miljard euro extra voor infrastructurele projecten. Alle regio’s kunnen plannen aandragen.

Voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand heeft Friesland die geldstroom waarschijnlijk niet nodig. De ChristenUnie zegt dit project in te brengen bij de bespreking van de begroting van het ministerie van Infrastructuur, in de verwachting dat een Kamermeerderheid - in elk geval de bondgenoten binnen de coalitie - financiering zullen steunen.

Puntjes op de i

De CU was van de vier nieuwe regeringspartijen de enige die de sluisverbreding (,,de hoogste prioriteit’’) ook in het verkiezingsprogramma had opgenomen. Geen sluiting meer van rechtbanken was een programmapunt van zowel de CU als het CDA.Van de nieuwe regeringspartijen waren CDA en ChristenUnie ook het gulst voor Groningen. De ChristenUnie had van alle partijen de meeste aandacht voor regionale kwesties.

Het concept-akkoord is maandag besproken in de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Vandaag worden naar verwachting de puntjes op de i gezet. CDA-leider Buma en D66-voorman Pechtold maakten bekend dat ze in de Kamer blijven. Van CU-aanvoerder Segers was dat al bekend.

Nieuws

Meest gelezen