Referendum over het referendum komt er niet, initiatiefnemer trekt stekker eruit

Overhandiging van de handtekeningen door Kevin Oudhuis en Forum-fractievoorzitter Albert van Dijk aan commissaris van de Koning Arno Brok. FOTO NIELS WESTRA

Kevin Oudhuis uit Leeuwarden heeft zijn verzoek tot het houden van een provinciaal referendum ingetrokken.

De initiatiefnemer wilde, gesteund door Forum voor Democratie, een referendum organiseren over de provinciale regels rondom het referendum. Hij vond de drempel te hoog om een referendum te laten uitschrijven en wilde die drempel verlagen. Kevin Oudhuis had genoeg stemmen om zijn verzoek te laten bespreken in Provinciale Staten, die zou beslissen over de tweede fase van het referendumverzoek.

In die tweede fase had Oudhuis 25.000 ondersteuningsverklaringen nodig van volwassen Friezen. Hij zag dat echter als een bijna onbegaanbare weg. De 25.000 Friezen moesten fysiek hun handtekening achterlaten op een gemeentehuis in de provincie. Die operatie zou tienduizenden euro’s kosten. Een digitale handtekeningenactie is niet mogelijk, tot teleurstelling van Oudhuis en Forum voor Democratie.

‘Drompels te heech’

,,De twadde fase soe allinnich mar skea oanbringe’’, aldus Forum-fractievoorzitter Albert van Dijk. Hij sprak in Provinciale Staten van ,,in hiel soad dingen dêr’t wy tsjinoan rûnen en dy’t it stypjen fan it inisjatyf dreech meitsje.’’

Van Dijk is blij met de aandacht voor het referendum de afgelopen weken. ,,It ynstrumint is ûnder de oandacht brocht by ynwenners en binnen de polityk. Dat is winst.’’ Hij wil nu dat de politiek de handschoen oppakt, ,,omdat wol dúdlik is dat de drompels foar it hâlden fan in referindum te heech binne’’.

In het najaar komt de referendumverordening op de agenda van Provinciale Staten.

Nieuws

Meest gelezen