Reddingsboothuis Moddergat verkocht aan een Amsterdammer: 'It is ús troch de fingers glipt'

Een historisch reddingsboothuis in Moddergat is verkocht aan een Amsterdammer. Museum Moddergat vist achter het net.

Willem Groenia van Museum Moddergat voor het historsiche reddingboothuis dat is verkocht aan een Amsterdammer. FOTO JAN SPOELSTRA

Willem Groenia van Museum Moddergat voor het historsiche reddingboothuis dat is verkocht aan een Amsterdammer. FOTO JAN SPOELSTRA

Willem Groenia van het Museum Moddergat baalt. ,,It is ús troch de fingers ‘glipt’.’’ Het historische reddingsboothuis uit 1878 is door een dorpsgenoot verkocht aan een Amsterdammer. ,,Dy seit dat hy der wenje wol, mar oft dat barre sil...’’