Redbad-monument onthuld in Oost-Friesland

GROEPSFOTO MET HET MONUMENT BIJ HET KLOOSTER IHLOW

Een aandenken aan de Friese koning Redbad, maar ook een symbool van inter-Friese samenwerking: in het klooster Ihlow in Oost-Friesland heeft de Jongfryske Mienskip zaterdag met andere organisaties een monument onthuld.

Het is dit jaar 1300 jaar geleden dat Redbad overleed. Het monument vervult voor de Jongfryske Mienskip ook een symbolische waarde, om verbinding te zoeken over de grenzen heen, net zoals Redbad bij leven de Friezen probeerde te verenigen.

Klooster Ihlow

Voor het jaarlijkse evenement Explore the North werden het Ostfriesisches Landesmuseum (het Oostfries Museum) in Emden en het klooster Ihlow dit jaar bezocht. Ook het Westfries Genootschap (Noord-Holland, het Seelter Buund (Saterland) en Die Friesen (Oost-Friesland) waren hier bij.

Ihlow was in de late middeleeuwen de kanselarij van de Upstalbeam, in die tijd de plaats van samenkomst van afgezanten uit alle Friese gebieden.

Verbinding

Het evenement sluit volgens de Jongfryske Mienskip aan bij de ideeën van oprichter Douwe Kalma, die het ook belangrijk om over de provinciegrenzen heen te kijken en verkenning en verbinding te zoeken. Volgens voorzitter Chris van Hes is daar nog steeds belang bij.

,,As wy nei de takomst sjogge mei de enerzjytransysje, sirkulêre ekonomy en kulturele autonomy, dan sjogge wy kânsen yn in groeiende Europeeske Uny. Wy moatte dat as provinsje Fryslân wol yn breder ferbân oppakke. Mei elkoar kinne wy dan ek in earlike ferdieling fan gasbaten ôftwinge.'' 

Nieuws

menu