Recreatieschap Marrekrite: van afvalophaler tot reisgids

Recreatieschap Marrekrite is al lang niet meer die ‘onderhoudsinstelling’ van vroeger. Het groeide uit tot een veelzijdige speler in de wereld van de watersport.

 De zorg voor een van de drie drijvende toilet- en vuilwaterstations is een van de zichtbaardere taken van recreatieschap Marrekrite.

De zorg voor een van de drie drijvende toilet- en vuilwaterstations is een van de zichtbaardere taken van recreatieschap Marrekrite. Foto: Marleen Annema

Het vaarseizoen loopt naar zijn eind, maar het was wel een bijzonder seizoen, stelt directeur Lourens Touwen. ,,We hebben echt kunnen laten zien welke rol we vervullen in de provincie. Ook onze economische betekenis is groot. Dat beseffen we nu eigenlijk beter dan voorheen.’’ Hoewel het lastig is dit in harde euro’s uit te drukken, wil Touwen daar nu wel onderzoek naar laten doen. ,,Ik verwacht dat de opbrengst vele malen hoger ligt dan de kosten.’’

Dringen voor een ligplaatsje

In het jaar waarin de coronapandemie zowel letterlijk als figuurlijk veel slachtoffers maakt(e), bleek de watersport een onverwachte groei door te maken. Mensen zochten in groten getale afleiding en veiligheid op het water. ,,Er zijn veel nieuwe watersporters bijgekomen dit jaar’’, stelt Touwen. Met 34 kilometer aanlegvoorzieningen (steigers en damwanden) en 100 marboeien waaraan gratis kan worden afgemeerd, bleken de voorzieningen van de Marrekrite een groot succes. De medewerkers van het recreatieschap constateerden dat het soms dringen was voor een ligplaatsje aan de oevers of op diverse eilandjes in de meren.

Dat zag ook Theo Tiekstra. In de stuurhut van de milieuboot maakte hij lange dagen. Het legen van de 120 containers waarin watersporters hun afval kwijt kunnen, was een forse klus. ,,Gewoonlijk halen we jaarlijks 170 ton afval op, dit jaar zitten we al boven de 250 ton.’’ Tiekstra werd ook regelmatig aangesproken door de watersporters. ,,Mensen vinden het prachtig wat de Marrekrite allemaal doet. En als toevallig een grasveldje bij een steiger nog niet is gemaaid, dan horen we dat snel. We hebben de lat zelf nogal hoog gelegd. De mensen verwachten tegenwoordig ook dat het allemaal mooi en schoon is. Ze vinden het gewoon, maar hoe gewoon is het eigenlijk?”

Takenpakket

Het takenpakket van Marrekrite is in de voorbije zestig jaar een stuk breder geworden, schetst Touwen. Naast de aanleg en het onderhoud van de aanlegsteigers, de Marboeien (sinds 2013), het inzamelen van afval en de zorg voor drie drijvende toilet- en vuilwaterstations, is Marrekrite ook verantwoordelijk voor het onderhoud en verbeteren van de fiets- en wandelknooppuntnetwerken in de provincie. De komende jaren zet Marrekrite vol in op de ontwikkeling van Toeristische Overstappunten (TOPs). ,,Op die manier willen we toeristen en recreanten de mogelijkheid geven te gaan zwerven door Friesland. Wij zorgen voor de infrastructuur. Men kan hier gewoon rondvaren, fietsen of wandelen, het komt altijd wel goed en men vindt altijd wel een plek om rustig te recreëren.’’

Van ‘onderhoudsinstelling’ is Marrekrite uitgegroeid tot belangrijke speler in het gehele toeristische en recreatieve speelveld. Daar hoort ook het maken van een toekomstvisie bij. Een lastige klus, meent de directeur. De toerist van tegenwoordig is wispelturig, impulsief, veeleisend, laat zich niet eenvoudig sturen en wil eigenlijk iedere dag weer iets anders of wil vermaakt worden. ,,Water zal altijd het DNA van Friesland blijven. Het is voor iedereen – overheden en ondernemers – belangrijk dat wij de toerist goede routes aanbieden, waarop zij zelf hun reis kunnen afstemmen’’, meent Touwen. Daarbij wordt ook samengewerkt met Merk Fryslân, dat toeristen met streekgebonden en bijzondere verhalen probeert te verleiden. ,,We willen inzetten op de kwaliteitstoerist die hier komt voor het gebied en voor de cultuur.’’

Watersport App

Marrekrite voorziet op meerder manieren in de benodigde infrastructuur: fysiek door de steigers, damwanden en boeien (varen), door de knooppuntsystemen (fietsen en wandelen) en analoog door kaartmateriaal voor fietsers en wandelaars te ontwikkelen, mogelijk gevolgd door een Vaarkaart Fryslân, en ten slotte digitaal: informatie over de voorzieningen via de eigen website en in samenwerking met de provincie via de binnenkort te verschijnen Watersport App.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland