Rechter over festivalproblematiek: 'Stop met procederen, ga in gesprek'

Welcome to the Village. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Welcome to the Village. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Voorzieningenrechter Ruud Vucsán riep dinsdagmiddag de gemeente Leeuwarden, de stichting Groene Ster Duurzaam en de festivals op om de onderlinge grieven over festivals in recreatiegebied de Groene Ster gezamenlijk op te lossen. Alle partijen lijken daar wel voor te voelen. Welcome to The Village kan komend weekend gewoon doorgaan.

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde maandag dat de omgevingsvergunning die de basis vormt voor drie festivals (Promised Land, Psy-Fi en Welcome to The Village) in de Groene Ster onvoldoende is uitgewerkt. De gemeente moet haar huiswerk overdoen.

Overleg is nodig

In een kort geding dinsdagmiddag zei Vucsán opnieuw dat er geen degelijke bodem is onder het besluit van de gemeente Leeuwarden om festivals toe te staan in de Groene Ster. Die moet er wel komen. De festivals, de stichting en de gemeente moeten daarover in gesprek, vindt hij. ,,Het is tijd om de bakens te verzetten.'' De festivals moeten volgens hem in de omgevingsvergunning worden ingepast en dat kan niet via bezwaarschriften.

De gemeente en de drie festivals konden zich daarin vinden. Welcome to The Village-advocaat Ivo van der Meer: ,,Dat ligt ook in de aard van ons festival.''

Groene Ster Duurzaam

Theo van Gelder, woordvoerder van Groene Ster Duurzaam, ging schoorvoetend akkoord met het voorstel om met de andere partijen in gesprek te gaan. Maar zei ook dat hij de gemeente wantrouwt. Hij sprak van 'arrogantie van de macht'. Hij vroeg de rechter daarom toch uitspraak te doen in het kort geding.

Daar wilde Vucsán niet in mee gaan. ,,Nee dat doen we niet. Het is part of the deal als u in gesprek wilt. En daar hoort ook geen procedure tegen Psy-Fi bij. Het houdt een keertje op.'' Hij spoorde de stichting bovendien aan om te stoppen met procederen en daadwerkelijk in gesprek te gaan met de gemeente en de festivals over hun grieven.

Zeventig sympathisanten

Een kleine zeventig sympathisanten meldden zich bij de rechtbank. Van hen konden slechts veertig naar binnen.