Rechtbanktolk Fedde Dijkstra uit Wirdum krijgt 'Fear yn 'e Broek'

Fedde Dijkstra (r) met twee collega-tolken Fries.

Fedde Dijkstra (r) met twee collega-tolken Fries. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Rechtbanktolk Fedde Dijkstra uit Wirdum krijgt de Fear yn ‘e Broek van de Ried fan de Fryske Beweging.

De prijs wordt geregeld uitgereikt aan mensen of instellingen die zich verdienstelijk maken voor de Friese taal en cultuur. Dijkstra tolkt al jaren bij de rechtbank zodat Friezen die voor de rechter verschijnen hun eigen taal kunnen spreken.