Rechtbank vernietigt besluit provincie over vergunningen, situatie op boerderijen ineens illegaal

Het beeld van een eerder protest: tientallen trekkers rukken over de A31 op richting Leeuwarden.

De bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft donderdag een besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân vernietigd waarin de bezwaren tegen de natuurvergunningen voor 23 agrarische bedrijven ongegrond verklaard waren.

GS verleenden met de vergunningen toestemming voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die door deze agrarische bedrijven wordt veroorzaakt.

De vergunningen waren op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gebaseerd. Ten onrechte, oordeelde de bestuursrechter in Groningen, die verwees naar de uitspraak van de Raad van State van 29 mei waarin de regeling van het PAS werd afgeschoten.

De provincie Fryslân heeft in totaal 117 agrarische vergunningen verleend. De Coöperatie ‘Mobilisation for the Enfironment’ (MOB) eist dat de vergunningen weer worden ingetrokken. Dit lukte de organisatie eerder al met succes in andere provincies.

De zaak van 23 boeren werd op 15 oktober behandeld. In de meeste gevallen in Friesland willen de boeren met de vergunning een vaak al jaren bestaande situatie legaliseren. Nu de rechter de bezwaren van de MOB gegrond heeft verklaard, is de situatie op deze bedrijven echter in één klap illegaal.

Lees ook | Ruim honderd Friese boeren in de rats door uitblijven stikstofregels

Nieuws

menu