Raster tegen roofdieren in Zwagermieden om vogelreservaat

Arjan van der Veen (links) en Arno Paulus van Staatsbosbeheer brengen een raster aan om het weidevogelgebied in de Zwagermieden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een raster om het weidevogelgebied van Staatsbosbeheer in de Zwagermieden moet voorkomen dat eieren en kuikens worden geroofd door de vos.

Een kleine 14 hectare, in de kern van het gebied waar de meeste weidevogels broeden, is over de totale omtrek van een kleine 1800 meter voorzien van een raster met een schrikdraad.

Deze voorziening moet roofdieren keren die het voorzien hebben op eieren en kuikens van weidevogels als kievit en grutto. Boswachter Gjerryt Hoekstra heeft goede hoop dat vossen en andere zoogdieren als de steenmarter het gebied nu mijden.

Het gaat om een proef die door twee studenten van Van Hall Larenstein wordt gevolgd. Blijkt uit de monitoring dat het een succesvolle aanpak is, dan zit uitbreiding er in de toekomst in. In de Heanmar, ook van Staatsbosbeheer, en de Workumerwaard van It Fryske Gea vinden vergelijkbare experimenten plaats.

Nieuws

menu