Raad Weststellingwerf oogst bijval van boeren met kritische motie over Haagse en provinciale stikstofaanpak

Op de dag dat het overal wemelde van de boerenacties nam de raad van Weststellingwerf unaniem een motie aan om te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de stikstofproblematiek. Om hiermee aan de slag te gaan, liefst samen met de provincie Fryslân en de agrarische sector, maakt de gemeente een voltijdsfunctie vrij.

Trekkers voor het gemeentehuis van Weststellingwerf.

Trekkers voor het gemeentehuis van Weststellingwerf. FOTO LC/RICHARD DE BOER

Ook een oplossing voor de PAS-melders – boerenbedrijven die sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 in de illegaliteit zitten – moet aan bod komen in een gebiedsgerichte aanpak, aldus VVD-fractievoorzitter Richard Bos. ,,Dus we willen niet over de boeren praten, zoals landelijk is gedaan, maar mét de boeren.”

Nieuws

menu