Raad Noardeast-Fryslân: Dokkum moet theater houden

Het gros van de raadsleden van Noardeast-Fryslân vindt dat Dokkum een theater moet houden. Het stadstheater Sense heeft zorgen over een mogelijke subsidiekorting.

FOTO

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In de cultuurnota van Noardeast-Fryslân staat dat de 60.000 euro subsidie die theater Sense elk jaar krijgt fors verlaagd moet worden om zo andere theaters in de gemeente structureel te kunnen steunen.

Nieuws

menu