Raad Leeuwarden verdeeld over extra geld Neushoorn

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Zowel de coalitie als de totale raad van Leeuwarden is verdeeld als het gaat om een extra subsidie voor Neushoorn. Volgende week valt het besluit.

Poppodium Neushoorn stelt direct twee ton nodig te hebben om volgend jaar op dezelfde manier door te kunnen gaan. Komt dat geld er niet, dan moet er geschrapt worden in de programmering, in het aantal personeelsleden en is het podium in 2020 alleen van donderdag tot en met zondag nog open. Ook de samenwerking met het Friesland College komt dan onder druk te staan.

Raad niet overtuigd

Maar de gemeenteraad is niet overtuigd om zonder meer de portemonnee te trekken. Sterker nog: alleen de coalitiepartijen PvdA en Pal/GroenLinks lijken bereid om het geld nu over te maken. Het CDA, de derde coalitiepartij, is pertinent tegen, de vierde coalitiepartner D66 leek woensdagavond onder voorwaarden wel mee te willen werken maar komt volgende week eerst met een motie tijdens het besluitvormend debat.

Als de drie coalitiepartijen - zonder het CDA - ja zeggen tegen de bijdrage van twee ton, is er een minimale meerderheid voor. De vraag om twee ton voor 2020 is niet nieuw. In november lag dezelfde vraag voor. Toen zei de raad nee en dienden de ChristenUnie, D66 en Gemeentebelangen een motie in. Voordat er over extra geld voor 2020 kon worden gesproken moest er eerst een sluitende begroting van het poppodium liggen. De samenwerking tussen Neushoorn en de Harmonie moest van de grond zijn gekomen en de discussie moest plaats vinden in de brede discussie over het totale Leeuwarder cultuurbeleid voor de komende jaren.

Nog niet voldaan

Aan die voorwaarden is nog niet voldaan. Toch vraagt wethouder Sjoerd Feitsma de raad opnieuw om die twee ton. ,,Omdat we in november niet wisten dat Neushoorn niet tot de zomer kon wachten op een besluit over dat geld. Dat is een nieuw feit.”

Harry Bevers verweet Feitsma daarop een gebrek aan moed door opnieuw naar de raad te gaan. ,,U had de motie ook naast u neer kunnen leggen.”

Het CDA, de VVD, de FNP en Lijst058 zeiden expliciet nee woensdagavond. De ChristenUnie en Gemeentebelangen spraken zich niet zodanig uit maar lijken tegen te zijn. 50Plus en de PvdD zeiden niets tijdens de discussie.

Lees ook: 'Tekort Neushoorn was een politieke keuze'

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland