Raad De Fryske Marren stemt FNP-wethouders weg

FNP-fractievoorziter Jan Volbeda aan het woord tijdens de raadsvergadering in De Fryske Marren vorige week. FNP-wethouders Durk Stoker (midden, rechts, met bril) en Durk Durksz (links van Stoker) horen toe. FOTO NIELS DE VRIES

De FNP heeft woensdagavond een motie van wantrouwen niet overleefd. De partij verlaat de coalitie in De Fryske Marren. Wethouders Durk Durksz en Durk Stoker moeten vertrekken.

De motie werd ingediend door fracties van CDA en VVD. Die hebben geen vertrouwen meer in coalitiepartner FNP. Die was eerst voor zandwinning in het IJsselmeer, maar maakte een draai na aanhoudend protest . Voor de beide coalitiepartners was deze ommezwaai de bekende druppel in een toch al stroef lopende samenwerking.

De koerswijziging van de FNP kan, zo liet Anne Mercuur van GroenLinks weten ,,mar dan moatte jo wol de gefolgen drage".

Terugtrekken

Afgevaardigden van het CDA en de VVD riepen de FNP-wethouders aan het begin van de vergadering dan ook op om zich terug te trekken. De 'chique' variant. Hier stuurde ook PvdA'er Wietze de Haan op aan. ,,In stap werom yn it belang fan in nije start", was zijn wens.

Daar ging de FNP niet in mee en dus besloten het CDA en de VVD na een korte schorsing tot het indienen van een motie van wantrouwen. ,,Er valt niet te werken met een college dat steunt op een coalitie die niet meer bestaat", lichtte mede-indiener Olaf Storms (VVD) toe.

Per direct opgestapt

Jan Volbeda (FNP) poogde nog de twee wethouders van zijn partij -Durksz en Stoker- in het pluche te houden tot er een nieuw college gevormd is, maar die variant werd afgeschoten. Zij maakten woensdagavond kort na de stemming bekend per direct op te stappen.

De motie werd uiteindelijk ook ondersteund door de PvdA, GroenLinks en D66. Achttien raadsleden stemden voor het vertrek van de wethouders, elf tegen. Twee waren afwezig.

Roelof Bos, oud-wethouder namens het CDA in de gemeente Dantumadiel, gaat als verkenner aan de slag om een nieuwe coalitie te vormen in De Fryske Marren.

Lees ook: College Fryske Marren strandt op eiland voor kust

Lees in dit dossier de hele voorgeschiedenis over de zandwinning in het IJsselmeer

Beluister de podcast!

Nieuws

menu