RUG werkt aan tussenoplossing voor vacante leerstoel Fries: 'Wij hebben het Fries hoog in het vaandel, al wordt dat helaas betwijfeld'

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) komt naar verwachting begin volgend jaar met een concreet plan om de vacante leerstoel Fries te compenseren. Daarbij zal samenwerking met de Fryske Akademy en NHL Stenden worden geïntensiveerd.

De Friese vlag halfstok bij het Academiegebouw in Groningen.

De Friese vlag halfstok bij het Academiegebouw in Groningen. Foto: Corné Sparidaens

Een opvolger voor oud-hoogleraar Goffe Jensma, die in oktober met emeritaat ging, zit er evenwel niet in. Eerder dit jaar stelde een benoemingsadviescommissie van de RUG unaniem vast dat daarvoor momenteel binnen de frisistiek geen geschikte kandidaat te vinden is. Die situatie is nu niet veranderd, zegt letterendecaan Thony Visser. ,,Er komt uiteindelijk wel weer een hoogleraar Fries, maar tot het zover is, zijn we hard bezig met een tijdelijke constructie op hoogleraarsniveau die werkt.”

Nieuws

menu