Qbuzz verliest geschil om extra geld provincie

De provincie hoeft geen extra geld te geven aan Qbuzz voor de busdiensten in Zuidoost Fryslân. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald.

Qbuzz lag met de provincie overhoop vanwege de vergoeding over 2014. De toegepaste inflatiecorrectie is volgens de busmaatschappij bij lange na niet toereikend om de werkelijke stijging van de kosten te compenseren. De rechter vindt dat de provincie de afspraken uit de concessie-overeenkomst voor d eperiode 2008-2016 correct naleeft.

Qbuzz ontvangt 8.150.000 euro per jaar, verhoogd met een indexatie die door het ministerie van infrastructuur en milieu wordt vastgesteld. Die indexatie gaat echter uit van de financiële ruimte bij het ministerie en niet van de reële kostenstijgingen zoals brandstofprijzen en lonen.. In 2014 kreeg Qbuzz ruim 8,7 miljoen, maar dat was de vervoerder te weinig. De busmaatschappij wilde met de provincie overleggen over een beperking van het aantal busritten om zo de gestegen kosten te compenseren, maar ook dat mocht op grond van de concessie niet.

Nieuws

menu