PvdA-raadslid Heerenveen breekt met partij en gaat door onder naam READ

Gemeentehuis Crackstate in Heerenveen. Foto LC/Jan de Vries

Raadslid Roelf van der Woude vertrekt per direct uit de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Heerenveen. Hij neemt zijn zetel mee en gaat verder als eenmansfractie READ.

Van der Woude uit Akkrum breekt met de partij door ,,de ontwikkelingen in de afdeling in de laatste jaren. De laatste druppels waren de totstandkoming van de kandidatenlijst’’, meldt Van der Woude, die verder niets toe te voegen heeft aan de mededeling over zijn vertrek.

Van der Woude heeft ook zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij zat sinds de opsplitsing van Boarnsterhim als PvdA-raadslid in de gemeenteraad van Heerenveen. Daarvoor zat de Akkrumer ook al jaren in de raad van Boarnsterhim. Hij stond niet meer op de PvdA-lijst voor de komende verkiezingen.

‘Spitich’

Jurrit Visser, voorzitter van de PvdA-afdeling, vindt het ,,spitich’’ dat Van der Woude vertrekt. ,,It is syn beslút, wy kinne him net mear by ús op it spoar krije.’’

Visser denkt dat een ,,stappeling fan teloarstellingen’’ ten grondslag ligt aan de beslissing. Dat Van der Woude ook rept over de procedure rond de kandidaatstelling voor de nieuwe kieslijst, vindt Visser onterecht. ,,De leden hawwe in grutte ynbring hân yn de list. De gearstelling fan de list is op de meast demokratisyke en iepen wize ta stân kaam.’’ De leden hebben dinsdag 31 oktober de kieslijst vastgesteld.

De voorzitter van het jammer dat Van der Woude als eenling doorgaat. Liever had Visser gezien dat het raadslid zijn zetel had opgegeven en doorgegeven aan een partijgenoot.

Nieuwe lijst

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 stond Van der Woude niet meer op de lijst. Huidig wethouder Jelle Zoetendal (40) is lijsttrekker. Wanda Ottens, nu statenlid, staat tweede op de lijst. Sybrig Sytsma staat op 3.

De gemeenteraad van Heerenveen telt 29 raadsleden. Ze vertegenwoordigen 9 verschillende partijen. Dat worden er nu dus 10. PvdA is met 8 zetels de grootste in de raad, maar gaat nu met 7 zetels door. CDA en VVD hebben elk 4 zetels.

Nieuws