PvdA-programma: maak van veenweidegebied een nationaal park

Habtamu de Hoop, PvdA-raadslid in Súdwest-Fryslân, en landelijk lijsttrekker Lodewijk Asscher en van de PvdA tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma voor de komende Kamerverkiezingen. FOTO ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

De PvdA wil het veenweidegebied bestempelen tot nationaal park. Zo kunnen boeren er tegen betaling de omslag maken naar extensieve landbouw.

Het staat in het verkiezingsprogramma dat partijleider Lodewijk Asscher zondag presenteerde in Heerenveen. In de autowerkplaats van het Friesland College ontvouwde hij de plannen voor de komende kabinetsperiode. De PvdA wil de gebieden toekomstbestendig maken door ze te vernatten. Het is een beladen onderwerp, weet Asscher.

Over de omvorming tot nationaal park: ,,Je maakt er iets positiefs van. Ik denk dat je daar heel veel mee oplost.’’ Door het huidige lage grondwaterpeil klinkt de veenweidegrond in en groeit de uitstoot van stikstof en CO2. ,,De natuur gaat eraan. Het unieke Friese landschap dreigt te verdwijnen.’’

Lees ook PREMIUM | Met Lodewijk Asscher op een rode trekker

Asscher wil het omdraaien. ,,Je zegt: hier is iets wat we moeten koesteren. Je creëert stikstofruimte om woningen te bouwen. En je geeft boeren een toekomst die duurzamer en toekomstbestendiger is.’’ Een nationaal park is ,,iets waar je naartoe gaat, de veenweide verdwijnt als we niks doen’’.

Het onderwerp over de veenweide kwam niet zonder reden in het landelijke PvdA-partijprogramma terecht. Woensdag komen Gedeputeerde Staten van Fryslân met hun langverwachte veenweidevisie. Die zal niet zo ver gaan als het nationale-parkenplan van de PvdA, een idee dat eerder werd gelanceerd in het kader van Panorama Friesland.

‘Je lost het niet op door te doen alsof alles wél zo kan doorgaan’

,,It soe op termyn in oplossing wêze kinne. Mar ik gean hjir as bestjoerder seker net mei de strjitte op’’, verzekert veenweide-gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) desgevraagd. De PvdA-programmacommissie heeft het er wel met de provinciale afdeling over gehad. Asscher: ,,Dit is natuurlijk een politieke keuze. Andere partijen in de Staten zullen er anders over denken.’’

Binnen het Landbouwministerie wordt voorzichtig nagedacht over een nieuw concept voor de nationale parken waarin de veenweidegebieden een plekje zouden kunnen krijgen. In Friesland gaat het om een groot gebied van zo’n 70.000 hectare groot. PvdA-voorman Asscher: ,,Als je uitzoomt moet er een nieuwe balans komen tussen mens en natuur, willen we verder komen. Je lost het niet op door tegenover de boeren te doen alsof alles wél zo kan doorgaan.’’ 

In het PvdA-programma wordt een krimp van de veestapel als onvermijdelijk gezien. Asscher wil de boeren ,,op een rechtvaardige manier’’ behandelen. ,,Die moet je daarvoor betalen. Je moet ze de ruimte geven voor die extensieve landbouw. Dan heb je tenminste iets waarmee je verder kan. Want anders wordt er straks geen woning meer gebouwd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide