PvdA door de bocht met soepeler kinderpardon

In de laatste vergaderweek voor de verkiezingen heeft de Tweede Kamer dinsdagmiddag een motie aangenomen over een versoepeling van het kinderpardon.

Na een maandenlange strijd, met name vanuit PvdA-regio’s uit het Noorden, stemde de fractie van de sociaaldemocraten in met het voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie). Daarmee was er een meerderheid in de Tweede Kamer.

De regering komt voor woensdagmiddag twaalf uur met een brief over de uitvoering.

In 2016 viel één kind onder het kinderpardon, vanwege een strikte toepassing van de uitvoeringsregels. Dit was PvdA-leden tegen het zere been. Onder andere Esther van Dijken uit Winsum voerde actie, maar ook de Friese groep Vijf voor Rood kwam in het geweer.

Meewerkcriterium

Voordewind hoopt het met voorstel ,,de meest schrijnende situaties van gewortelde asielkinderen in de toekomst te voorkomen”. Om in aanmerking te komen voor het kinderpardon geldt een meewerkcriterium, dat zo strikt werd nageleefd dat bijna niemand ervoor in aanmerking kwam.

Het pardon geldt voor gewortelde kinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen. Met het voorstel worden de ouders en hun kinderen nog wel gevraagd om beschikbaar te zijn. Tegelijk wordt door de indieners (ChristenUnie, SP, D66 en GroenLinks) aangedrongen op het tegengaan van kansloos doorprocederen. Procedures moeten sneller worden doorlopen en de regering moet er extra menskracht voor uittrekken.

De motie werd gesteund door de ChristenUnie, PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, Groep Kuzu/Özturk en Groep Klein.

Het kinderpardon is al vier jaar onderwerp van strijd binnen de PvdA. Bekijk alle ontwikkelingen in de tijdlijn hieronder:

(Tijdlijn niet zichtbaar? Klik hier .)

Nieuws

menu