Puzzelen met dienst- en lesrooster

Lessen tot ’s avonds tien uur én de maximale inzet van bussen – het nieuwe studiejaar wordt anders dan anders. ,,We willen niet iedereen tegelijkertijd op school en we willen ook niet iedereen tegelijkertijd in de bus.’’

FOTO

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Dienstroosters en lesroosters, er zijn tijden geweest dat het minder ingewikkeld was om ze op elkaar af te stemmen. Maar vervoerontwikkelaar Peter Dijk van Arriva en directeur onderwijslogistiek en student-ondersteuning Froukje Meirink van NHL Stenden gaan ervan uit dat de vervoersstromen van, naar en in de scholen de komende weken veilig kunnen verlopen.