Hoosbuien, droogte en zeespiegelstijging: wat gebeurt er als we niets doen? | publieksacademie Wetterskip Fryslân en LC

Wateroverlast zal steeds vaker voorkomen.

Wateroverlast zal steeds vaker voorkomen. Foto: Rens Hooyenga

Hoe lang kunnen we ons land nog beschermen tegen overstromingen, wateroverlast en watertekort? Bepaalt het water waar we kunnen wonen of bepalen wij waar het water mag komen?

In drie lezingen georganiseerd door Wetterskip Fryslân en de Leeuwarder Courant zetten experts ons aan het denken over de toekomst van ons water. Wat gebeurt er als we niets doen? Wat zijn antwoorden op de uitdagingen die op ons af komen? En wat kun je zelf doen?

Lezingen

De lezingen vinden plaats in het werkcafé van Wetterskip Fryslân aan het Fryslânplein 3 in Leeuwarden (naast de Elfstedenhal). Inloop is om 19.30 uur, toegang is gratis. De lezingen beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur.

U kunt zich tot en met 14 februari met 1 of 2 personen nog aanmelden voor de laatste lezing:

  • Woensdag 15 februari Vertrouwen in het waterbeheer van de toekomst, door Annemieke Nijhof, directeur Deltares

Opgave is mogelijk op: lc.nl/waterdebaas