Provinsjehûs in Leeuwarden straks ook het hûs voor andere overheden? Waarom niet, zegt het CDA

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO: LC

De provincie Fryslân gaat kijken of ook andere overheden een plekje kunnen krijgen in het Provinsjehûs in Leeuwarden. Het gebouw is groot, en aantal mensen dat er werkt daalt.

Thuiswerken zal straks bij ‘het nieuwe normaal’ gaan horen en het werpt de vraag op of het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden niet te groot is voor alleen de provinciale organisatie.

Op aandringen van het CDA gaat gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, bedrijfsvoering) onderzoeken in hoeverre provincieambtenaren in de toekomst op het Provinsjehûs gaan werken en of de provinciale organisatie ook met minder vierkante meters toe kan. ,,Thúswurkje sil bliuwe, dan moatte we no sjen nei hoe wy ús Provinsjehûs effisjint ynrjochtsje kinne’’, aldus Statenlid Johan Tjalsma.

De fractieleider van het CDA ziet dat het ambtenarenapparaat van de provincie krimpt en het Provinsjehûs voor veel meer mensen gebouwd is dan het huidige ambtenarenteam. Hij wil dat de provincie de deuren opent voor bedrijven die nu al nauw samenwerken met de provincie. Voorbeelden noemt Tjalsma niet, maar gedacht kan worden aan het Waddenfonds, de Fryske Akademy of de FUMO.

Het Provinsjehûs telt normaal gesproken 670 werkplekken. Door de coronacrisis is het aantal plekken verlaagd naar 250. Veel ambtenaren werken thuis. Bij de provincie werken, zowel vast als tijdelijk, zo’n 700 mensen. In 2012, bij de opening van het verbouwde Provinsjehûs, waren dat er 100 meer.

Zonnepanelen op het Provinsjehûs

Provinciale Staten voerde de discussie over de huisvesting woensdag omdat het provinciebestuur de provinciale gebouwen wil verduurzamen. In 2025 moet Fryslân in energieneutrale onderkomen werken, is de ambitie. Fokkens trekt er bijna een miljoen euro voor uit. Er komen zonnepanelen, dikker glas in het monumentale gedeelte, energiezuinige verlichting en de provincie stapt over twee jaar over op groen gas.

Maar, vroeg fractievoorzitter Tjalsma van het CDA zich af: moet je wel een miljoen euro steken in een gebouw dat straks niet meer gebruikt gaat worden zoals het altijd gebruikt werd? Hij wil liever dat de provincie eerst nadenkt over wat het met het gebouw wil, voordat de bouwvakkers komen.

Gedeputeerde Avine Fokkens zei dat de provincie intern werkt aan het project ‘Us Nije Provinsje’, bedoeld om te schetsen hoe de provinciale organisatie na corona gaat werken. Ze neemt het onderzoek naar het verhuren van ruimten in het gebouw mee in het project. Het plan om het Provinsjehûs te verduurzamen kan Fokkens doorzetten. Ze kreeg steun van de meerderheid van Provinciale Staten.

Nieuws

menu