Provincies willen restauratiegeld, ook voor steenfabriek Oostrum

ANP

De provincies willen dat het rijk 373 miljoen euro overmaakt, voor het opknappen van grote monumenten. Het zou de redding zijn voor de steenfabriek van Oostrum.

Het gaat landelijk om 36 beeldbepalende rijksmonumenten, die volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) de komende vijf jaar grootschalig onderhoud nodig hebben.

Het zijn weliswaar rijksmonumenten, maar sinds 2012 zorgen de provincies voor het onderhoud. Op de lijst van 36 grote monumenten die de komende vijf jaar aan flink onderhoud toe zijn, staat één Fries gebouw. Het is de voormalige steenfabriek in Oostrum (Dongeradeel).

De eigenaar, een particulier, heeft bij de provincie Fryslân een subsidie aangevraagd van 2,5 miljoen euro voor het opknappen van het rijksmonument. Het totale bedrag dat nodig is om de negentiende eeuwse fabriek – met de schoorsteen als blikvanger – te redden is nog veel groter. Welke bestemming het gebouw krijgt, is nog niet duidelijk.

Nieuws

menu