Provincie zet vaart achter rap internet in onrendabel gebied

Aanleg van glasvezel bij Dronryp. FOTO AISE VAN BEETS

Bewoners van afgelegen plekken in het buitengebied zijn op zijn vlugst over een jaar van hun trage internet af. Het provinciebestuur wil vaart maken met de aanleg van glasvezel in onrendabel gebied.

Nu zo’n beetje overal in de provincie is begonnen met de aanleg van glasvezel of deze klus zelfs al is afgerond, komt de provincie met de aanpak van onrendabele adressen. Deze zogenoemde superwitte vlekken, zijn adressen die zo afgelegen liggen dat ze niet aangelegd kunnen worden zonder overheidsfinanciering.

In 2017, toen het project breedband startte, hebben de Staten 5 miljoen euro gereserveerd voor een aanpak waarin deze adressen alsnog worden aangesloten op snel internet. Dat moment is nu daar, omdat nu de glasvezelkabels door de hele provincie zijn of worden uitgerold duidelijk wordt waar de lastige plekken zijn.

Procedure

Sommige gemeenten kennen helemaal geen onrendabele adressen, daar kan alles binnen budget worden meegenomen. Maar op andere plekken telt het behoorlijk op. In augustus leverde Kabelnoord -een van de aanleggers- een lijst met daarop 249 adressen in de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en een klein deel van Leeuwarden waarvan de aanleg financieel niet haalbaar is. Vorige maand werd bekend dat dat in Opsterland geldt voor een dertigtal adressen. In Noardeast-Fryslân en Sudwest-Fryslân zijn de aantallen nog niet bekend.

Kabelleggers kunnen inschrijven op de klus per gemeente zodra de adressen bekend zijn. De pot van 5 miljoen euro wordt hiervoor gebruikt. De provincie wil vaart maken en vergt de aanbieders erop zo snel mogelijk met een lijst te komen. Dan duurt het nog zeker een jaar voordat er rap gesurft kan worden in het buitengebied, want de procedure van marktconsultatie tot het uiteindelijke aanleggen gaat naar verwachting twaalf tot veertien maanden duren.

Nieuws

menu